ప్రాజెక్ట్

డెంటల్ చైర్

డెంటల్ చైర్ 2022 సుడాన్ ABC యూనివర్సిటీ 200సెట్స్

డెంటల్ చైర్ 2021 యెమెన్ ABC యూనివర్సిటీ 32సెట్లు

డెంటల్ చైర్ 2019 ఇరాక్ ABC విశ్వవిద్యాలయం 75సెట్లు

డెంటల్ చైర్ 2019 ఈక్వెడార్ 45సెట్లు

డెంటల్ చైర్ 2018 ఇరాక్ XXX యూనివర్సిటీ 48సెట్లు

డెంటల్ సిమ్యులేటర్

డెంటల్ సిమ్యులేటర్ 2019 ఇరాక్ ABC విశ్వవిద్యాలయం

పోర్టబుల్ ఎక్స్-రే

పోర్టబుల్ X-ray2020 XXX 100సెట్లు

సూక్ష్మదర్శిని III

మైక్రోస్కోప్ III 2020 XXX 30సెట్లు